Sól oferowana przez DS Wrocław pochodzi z monokliny przedsudeckiej, złóż cechsztyńskich, które zalegają nad złożami miedzi w KGHM Lubin. Jest ona wydobywana w ZG "Polkowice - Sieroszowice" od września 1991 roku. Zawartość NaCl (97% ÷ 99%) i mikroelementów jest bardzo wysoka. Wykorzystywana jest zarówno w przemyśle chemicznym, spożywczym, ciepłownictwie, farbiarstwie, garbarstwie, do celów spożywczych, do produkcji pasz dla zwierząt jak również do zimowego utrzymania dróg. Odpowiada dopuszczalnym normom dla gat. I i II wg PN-86/C-84081/02. Spełnia także wymagania Głównego Inspektora Sanitarnego w odniesieniu do zawartości pierwiastków śladowych, tj. ołowiu, kadmu, rtęci, arsenu, cynku i miedzi.

Sprzedajemy sól drogową luzem:

Dostarczamy sól własnym transportem. (zamówienie 25 ton).
Przy dostawie mniejszych zamówień współpracujemy z firmami kurierskimi

ProducentNormaAtesty
KGHM Polska Miedź S.A.
ZG Polkowice-Sieroszowice
PN 88/C 84081/02 atest higieniczny PZH
opinia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Parametry soli drogowej
Wyglądprodukt krystaliczny
Granulacja
- powyżej 5 mm
- poniżej0,16 mm
0,16; 5,00 mm
- 0%
- poniżej 5%
Kolorbiały
Wilgotność H2Omax. o,5%
Części nierozpuszczalne
w wodzie
max. 0,7%
NaClmin. 96,0%
Zaw. antyzbrylacza (żelazocyjanek potasu) na życzenie klienta od 40 do 150 ppm

Magazyn soli drogowej Lubin

Jeżeli kupujecie Państwo sól drogową przechowywaną w nieodpowiednich warunkach, bez odpowiedniego zadaszenia i podłoża oraz antyzbrylacza ryzykujecie Państwo, że zakupiona sól będzie mokra, zbrylona i mocno zanieczyszczona piaskiem czy też żwirem! Możliwości załadunkowe soli drogowej w magazynie w Lubinie sięgają nawet do 3 000 ton na dobę. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym może przestawić pracę naszego magazynu soli drogowej na załadunek całodobowy w systemie 24/7. Dysponujemy własnym transportem samochodowym o ładowności 25 ton umożliwiającym realizację dużych zamówień hurtowych naszych klientów. Przy mniejszych zamówieniach wynoszących poniżej 25 ton, dostawę soli do klienta realizujemy poprzez firmy kurierskie.

sól drogowa wokowana i luzem

magazyn soli drogowej

sól drogowa z kopalni Polkowice Sieroszowice

magazyn soli drogowej

sól do zimowego utrzymania dróg

załadunek soli drogowej

sól niezbrylająca kamienna